REGULAMIN SKLEPU SPORT-STUFF.PL

Sklep internetowy SportStuff działający pod adresem http://sport-stuff.pl/pl/ prowadzony jest przez:
Firmę Handlowo Usługową YES Sylwia Kasak z siedzibą w Sławnikowicach , Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 195 08 89,REGON 022257779, TEL. +48 790 63 23 10.
Miejsce działalności magazynu: Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec, tel. +48 790 63 23 10.
I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SportStuff działającego pod adresem http://sport-stuff.pl/pl/ (dalej: Sklep), w szczególności:
1) zasady zawierania umów sprzedaży towarów prezentowanych na http://sport-stuff.pl/pl/;
2) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;
3) zasady korzystania z formularza zamówień;
4) zasady korzystania z newslettera;

2.Informacje o towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

3.Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja 9.0, lub Opera wersja 11.0, lub Firefox wersja 18.0 bądź Google Chrome;
2) aktywny adres e-mail.

4.Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
1) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
2) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
3) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

II. Konto klienta i formularz zamówień

1.W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło, zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2.W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.

3.Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: biuro@sport-stuff.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.

4.W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w pkt. I.4 prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.

III. Newsletter

1.Usługa newsletter (dalej: newsletter) świadczona jest przez SportStuff.

2.Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez SportStuff.

3.W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://sport-stuff.pl/pl/, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „dodaj swój adres”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera.

4.Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.

5.Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera.

6.W celu rezygnacji z newslettera należy wejść na stronę http://sport-stuff.pl/pl/ wpisać
w odpowiednim miejscu swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz kliknąć na przycisk „zrezygnuj z newslettera”. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.

IV. Złożenie zamówenia oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

2.Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.sport-stuff.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe, niezbędne do wysyłki towaru w specjalnie przygotowanym formularzu.

4.Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Po wybraniu produktów w koszyku wyświetlane jest Podsumowanie Zamówienia zawierające:
1) przedmiot zamówienia,
2) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów,
3) całkowity koszt dostawy,
4) wybraną formę płatności,
5) wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia,
6) dane kontaktowe zamawiającego,
7) dane adresowe odbiorcy Towaru.

6.W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Rachunku.

7.Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail.

8.W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
1) zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
2) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
3) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

9.Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

10.Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

11. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto Klienta.

12. Zamówienie przekazywane jest do realizacji przez odpowiedni podmiot w terminie do 5 dni roboczych. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

13.Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim.

16.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

V. Cena

1.Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z zastrzeżeniem ust. 3). Ceny są wyrażone w złotych polskich.

2.Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.

3.Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.

4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.

VI. Sposoby płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
1) Przelewem na rachunek bankowy,
2) Przy odbiorze, czyli za pobraniem.
3) Płatność przelewem elektronicznym, lub kartą płatniczą przez Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
4) Przy odbiorze osobistym w magazynie po wcześniejszym kontakcie na nr tel. +48 790 632 310.

2. Dane do przelewu:
„Firma Handlowo Usługowa YES Sylwia Kasak
Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec,
PKO Bank Polski SA
nr konta: 27 1020 5242 0000 2402 0393 6333”.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych kupującego i zapłaty określonej kwoty.

VII. Dostawa

1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie poprzez firmę kurierską - koszt wysyłki 20 zł brutto przy przelewie, natomiast przy przesyłce za pobraniem 25 zł brutto, przy czym jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy 500 zł koszt wysyłki wynosi 0 zł. Odbiór osobisty w magazynie (koszt 0 zł)

4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

5. Możliwy jest odbiór osobisty pod adresem F.H.U. YES, Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec po wcześniejszym kontakcie na adres: biuro@sport-stuff.pl lub tel. 790632310.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy oraz wymiany towaru

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W celu zgłoszenia zwrotu lub wymiany towaru należy wypełnić oświadczenie zwrotu/wymiany umieszczone na stronie Sklepu SportStuff oraz wysłac na adres: biuro@sport-stuff.pl.

4. W razie odstąpienia od umowy/wymiany towaru strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres sklepu: F.H.U. YES Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

5. Zwracany lub wymiany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. W przypadku zwrotu Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztem dostawy przesyłki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. W przypadku wymiany towaru, możliwa jest wymiana na produkt w tej samej cenie lub za dopłatą na inny produkt. Klient ma możliwość wymiany towaru, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakupu, czyli zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Sklep pokrywa koszty transportu wymienianego towaru wyłącznie wtedy, kiedy zostanie zgłoszona, nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz wyłącznie wtedy, gdy Sklep sam realizuje dostawę wymienianego produktu.

IX. Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: biuro@sport-stuff.pl. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.

3. SportStuff odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

4. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez Klienta może nastąpić poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie http://www.sport-stuff.pl. Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne należy odesłać na adres: biuro@sport-stuff.pl. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową towar należy dostarczyć na adres: F.H.U. YES, Sławnikowice 16, 59-900 Zgorzelec.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)jest SportStuff.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez SportStuff (poprzez zapis do newslettera).

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia. Informacje te zostaną także dołączone do przesyłki zawierającej zamówiony towar.

2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.sport-stuff.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
1) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

4.SportStuff zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez SportStuff, nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

5.Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagając formy pisemnej.